2023

Nr

Namn

Fiskart

Kön

Vikt

Fångstplats

Längd

Klockan

Datum

Temp

Redskap

1

Christer Hägg

öring

hona


Källängen

49

12:00

4/2


Fluga (Å)

2

Tobias Lindeborg

öring


2,27

Brudhoppet

62

10:10

4/2

0

Wobbler (Å)

3

Tobias Lindeborg

öring


1,08

Källängen

52

14:00

4/2

0

Wobbler (Å)

4

Alvar Evaldsson

öring


ca 1

ovan bron

ca 40

12:00

4/2


Wobbler (N)

5

Tobias Lindeborg

öring


ca 0,7

Brudhoppet

45

14:15

5/2


Wobbler (Å)

6

Tobias Lindeborg

öring


1,17

E22 bron

50

14:30

5/2


Wobbler (Å)

7

Tobias Lindeborg

öring


ca 1

ovan bron

45

15:45

5/2


Wobbler (Å)

8

Bengt Gustafsson

öring

hane

2

Brudhoppet

58

15

5/2


sked

9

Peter Karlsson

öring

hane


Källängen

73

13:30

6/2


fluga (Å)

10

Stefan Werthwein

öring

hona


rudhoppet

55


8/2


fluga (Å)

11

Ola Sennefjord

öring

hane


ovan bron

65

8:30

11/2


drag (Å)

12

Peter Nilsson

öring

hona

4,4

Maden

77

11:30

11/2


drag (Å)

13

Peter Nilsson

öring

hane

3,8

Brudhoppet

75

12:45

11/2


drag (Å)

14

Tobias Lindeborg

öring


2,52

Källängen

68

10:40

11/2


wobbler (Å)

15

Arvid Jansson

öring

hona

1,4

Källängen

49

13.40

11/2


fluga (Å)

16

Sven Haglund

öringstenbron

46

13:30

12/2


wobbler (Å)

17

Jim Carlsson

öring


ca 1,5

alarna


16:30

13/2


wobbler (Å)

18

L Gunnarsson

öring

hona

ca 0,7

ovan bingabron

40

11:30

16/2


Toby (Å)

19

L Gunnarsson

öring

hane

ca 2,5

granen

66

12:00

16/2


Toby (Å)

20

Andris Lapsa

öring


1,38

Källängen

55

14:30

18/2


Wobbler (Å)

21

Peter Nilsson

öring

hane

1,64

alarna

56

09:45

19/2


Rapala

22

Annelie Hammarström

öring

hane

1,92

ekarna

59

15:15

19/2


Rapala (Å)

23

Lars Svensson

öring

hane

3,6

böjen nedan bron

75

12:00

22/2


Rapala (N)

24


(Å) = återsatt

(N) = nystigen

(F) = fettfeneklippt