2020

Nr

Namn

Fiskart

Kön

Vikt

Fångstplats

Längd

Klockan

Datum

Temp

Redskap

1

Gustav Hammarström

öring

hona

2,2

ovan bron


07:45

8/2


Rapala (Å)

2

Tommy Karlsson

öring

hona

2,5

ekarna

ca 60

08:00

-


Rapala (Å)

3

Gustav Hammarström

öring

hona

ca 1

norr om e22

47cm

08:55

-


Rapala (Å)

4

Dan Söderström

öring

hona

2,4

ovan brudhoppet

57

09:00

-

2,5

Rapala (Å)

5

Alvar Evaldsson

öring

hona

1,5

nedan bron

42

08:00

-


Rapala (Å)

6

Alvar Evaldsson

öring

hona

2,1

nedan bron

55

10:00

-


Rapala (Å)

7

Sven Haglund

öring

hona


nedan bron

73

10:00

-


Rapala (Å)

8

Henrik Wikehamn

öring

hona

ca 0,7

ovan bron


09:30

-


Rapala (Å)

9

Gustav Hammarström

öring

hane

ca 1

ovan bron

52

12:00

-


Rapala (Å)

10

P. Aronsson

öring

hona

3,1

maden


11:50

-


Rapala (Å)

11

Gustav Hammarström

öring

hane

2,5

nedan kraftverket

63

13:00

-


Rapala (Å)

12

Henrik Wikehamn

öring

hona

3,5

kölbydammen

74

14:00

-


Plåt (Å)

13

Jan Rundberg

öring

hona

1,5

ovan ekarna

50

13:45

-


Fluga (Å)

14

Alvar Evaldsson

öring

hona

1,5

nedan bron

54

09:45

9/2


Rapala (Å)

15

Gustav Hammarström

öring

hona

ca 1

ovan bron

51

12:30

-


Rapala (Å)

16

Gustav Hammarström

öring

hona

2,7

ovan bron

55

14:05

11/2


Rapala (Å) (N)

17

Gustav Hamamrström

öring

hane

1,5

ekarna

55

15:15

-


Rapala (Å)

18

L. Gunnarsson

öring

hane

1,6

alarna

52

13:30

12/2


Rapala (Å)

19

Dan Söderström

öring

hane

1,7

nedan bron

52

14:30

13/2


Toby (N)

20

F. Sandgren

öring

hona

ca 2

nedan bron


15:00

-


skeddrag (Å)

21

Gustav Hammarström

öring

hona

1,3

nedan bron

53

14:00

14/2


Rapala (Å)

22

Dan Söderström

gädda

hona

1,5

brudhoppet


13:00

-


Toby (Å)

23

Peter Nilsson

öring

hona

ca 2,8

alarna

65

09:30

15/2


Rapala (Å)

24

Bengt Gustafsson

öring

hona

1,3

ovan e22

55

10:30

16/2


Rapala

25

Johan Wallander

öring

hona

1,5

ekarna

60

13:00

-


Fluga (Å)

26

L. Gunnarsson

öring

hona

1,5

ekarna

53

14:30

17/2


Toby (Å)

27

L. Gunnarsson

öring

hona

ca 3,5

ovan pumphuset

75

13:00

18/2


Abu wobbler (Å)

28

Sven Haglund

öring

hona

1,3

nedan bron

52

17:00

-


Rapala

29

Sven Haglund

öring

hona

1,0

nedan bron

49

17:15

-


Rapala

30

Timmy Nyström

öring


1,5

källängen

55

09:00

19/2


Fluga

31

Nora Eliasson

öring

hane

2,6

Brudhoppet

62

11:00

20/2


Rapala

32

Gustav Hammarström

öring

hane

2,1

ovan bron

63

13:50

23/2


Rapala (Å)

33

Annelie Hammarström

öring

hane

3,1

ovan bron

71

14:00

-


Rapala (Å)

34

Jan Rundberg

öring

hona

2,5

övre sträckan

55

13:00

1/4


Fluga (Å)

35

Jan Rundberg

öring

hona

1,5

övre sträckan

45

13:15

1/4


Fluga (Å)

36

Jan Rundberg

öring

hane

1

övre sträckan

40

14:15

1/4


Fluga (Å)

37

Henrik Wikehamn

öring

hona

1,5

ovan fallet


18:00

5/4


Plåt (Å)

38

Ola Sennefjord

öring

hona


Källängen

55

14:20

1/4


Rapala (Å)

39

Ola Sennefjord

öring

hane


Källängen

60

15:00

1/4


Rapala (Å)

40

Ola Sennefjord

öring

hona


Ovan bron

50

16:10

1/4


Fluga (Å)

41

L Gunnarsson

öring

hona

2,5

ovan Kölbydamm

65

15:00

6/4


Toby (Å)

42

D Olsson

gädda

hona

810/443

D Olsson

gädda

hona

4,1
10/444

L Gunnarsson

gädda

hona

5

ovan fallet

70

18:00

14/545

Mimmi Nyström

gädda


2

Binga

58

11:00

7/946

Per Alfredsson

gädda


5,6

nedan bron

90

18:30

15/9


Spinnare(Å) = återsatt

(N) = nystigen

(F) = fettfeneklippt